Inaczej wygldaaby sytuacja, gdyby Halina zarabiaa np. Jeeli ja zarabiam 5tys netto a mj m 2tys netto i ja bd na urlopie pierwsze p roku pobierajc 100% pensji, a mj m wemie drugie p roku urlopu z 60% jego pensji, to w stosunku rocznym nasz domowy budet bdzie stratny (w stosunku do sytuacji, kiedy oboje dostajemy 100% przez cay rok) 4800z, a jeeli ja pjd na roczny urlop z 80%, to bdziemy stratni 12 000z.

Do tej pory opacaa skadki na ubezpieczenie spoeczne i chorobowe od pienidzy zarobionych w firmie A.

Or use it to find and download high-quality how-to Power Point ppt presentations with illustrated or animated slides that will teach you how to do something new, also for free.

Or use it to upload your own Power Point slides so you can share them with your teachers, class, students, bosses, employees, customers, potential investors or the world.

Inf i Na N nie sa interpretowane jako komendy graficzne. Generacja macierzy za pomoca zewnetrznej procedury W katalogu roboczym tworzymy plik tekstowy genmat C.m zawierajacy C 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Wydanie polecenia gtgtgenmat C spowoduje zdefiniowanie macierzy C.

29Wprowadzanie danych Wczytywanie danych jako macierz W katalogu roboczym tworzymy plik tekstowy zawierajacy 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Wydanie polecenia gtgtload spowoduje zdefiniowanie macierzy D.

wysokoci wynagrodzenia, a podczas urlopu rodzicielskiego 60 proc. Poniewa od stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyski w wymiarze 6 tyg. rwnie moe skorzysta z 12 penych miesicy na opiek nad dzieckiem. 15 maja, to maj nie jest brany pod uwag w wyliczeniach. oczywicie ustawodawca w ramach swoich ograniczonych horyzontw zakada, e kobieta zarabia zawsze mniej ni mczyzna i oczywicie ona bdzie braa cay rodzicielski, bo facet si do wychowywania dzieci nie nadaje.

zosta wcielony do urlopu rodzicielskiego, ktry teraz bdzie wynosi 32 zamiast 26 tyg., to przez pierwsze 6 tyg. Jej zasiek macierzyski jest wypacany na tych samych zasadach jak w przypadku penego etatu, czyli przez 20 tyg. wynagrodzenia, przez 6 pierwszych tygodni rodzicielskiego rwnie, a przez pozostae 26 tyg. Moe rwnie wybra opcje pobierania przez okres 12 miesicy 80 proc. Jeeli wynagrodzenie nie przekracza tysica zotych, wtedy zgodnie z ustaw, ktra wchodzi w ycie od 1 stycznia 2016 roku, matka dostanie wyrwnanie do 1 tys. Przykad: Halina pracuje na p etatu i zarabia 800z na rk. Poniewa niezalenie od wybranej opcji wypaty zasiku (80 proc. 60 proc.) wypacone wiadczenie nie przekroczy tysica zotych, oznacza to, e dostaa wyrwnanie do wspomnianej kwoty. Wtedy dopata jej nie obejmie, a wypacane wiadczenie wyniesie 1,6 tys. Dziki temu kada rodzina, w ktrej jest odwrotnie, moe atwo zyska sporo pienidzy na podzieleniu si rocznym urlopem po poowie.

Wysoko zasiku macierzyskiego i czas jego przyznawania dla wielu przyszych rodzicw s tematem numer jeden. Zacznijmy od najwaniejszego – zgodnie ze zmianami jakie weszy w ycie od 2 stycznia 2016 roku, kady ma moliwo skorzystania z patnego urlopu macierzyskiego i rodzicielskiego. z Alina jest wolnym strzelcem i wsppracuje z kilkoma firmami na podstawie umowy zlecenia. Kiedy jednak podja decyzj o zajciu w ci zoya wniosek o objcie skadkami spoecznymi i ubezpieczeniem chorobowym od umowy w firmie C, gdzie zarabia najwicej.

Nic dziwnego, bo sprawa jest powana, a moliwoci - i wtpliwoci - wiele. Wczeniej by to przywilej przysugujcy osobom opacajcym pene skadki na ZUS i NFZ. U jednego pracodawcy ma umow sta i od niej odprowadza skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz dobrowolny zasiek chorobowy. W ten sposb po 12 miesicach nabdzie prawo do zasiku macierzyskiego w kwocie 2547 z.

Niech dany będzie układ równań taki, że:\(\left\{\begin 2x\:-y\: z=7\ \:x\:-y\:2z=6\ 5x-2y 2z=15 \end\right.\) patrząc na nasz układ w ten sposób:\(\left\{\begin x\:y\:z=\ \:x\:y\:z=\ xyz= \end\right.\) nasz układ możemy zapisać w postaci: \(\begin \:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:x\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\ \cdot \begin x\ y\ z \end= \end\)tak więc nasz układ równań możemy zapisać w postaci \(A \cdot x = B\)najpierw trzeba sprawdzić czy wyznacznik macierzy \(A\) jest różny od zera:\(det(A)=\begin 2 & -1 & 1\ 1 & -1 & 2\ 5 & -2 & 2 \end =-1\)wyznacznik jest równy \(-1\) czyli jest różny od zera, aby rozwiązać zwykłe równanie \(Ax=B\) trzeba obie strony równania podzielić przez \(A\), jednak tu mamy macierze i strawa wygląda troszkę inaczej, aby pozbyć się \(A\) z lewej strony równania trzeba pomnożyć obie strony równania przez \(A^\) lewostronnie (jest to bardzo ważne, A jest z lewej strony \(x\), poza tym w macierzach \(A\cdot B \neq B\cdot A\), czyli:\(A^\cdot A \cdot x = A_\cdot B\)a ponieważ \(A^\cdot A =1\) to możemy zapisać:\(x=A^\cdot B\)Z tego właśnie powodu musimy obliczyć macierz odwrotną do macierzy \(A\), nasza macierz odwrtna będzie wynosić:\(A^=\begin -2 & 0 & 1\ -8 & 1 & 3\ -3 & 1 & 1 \end\)teraz nasz układ wygląda tak:\(x=A^\cdot B\) czyli\(\begin x\ y\ z \end = \begin -2 & 0 & 1\ -8 & 1 & 3\ -3 & 1 & 1 \end\cdot \begin 7\ 6\ 15 \end\)po wymnożeniu macierzy \(A^\cdot B\) otrzymamy:\(\begin x\ y\ z \end = \begin \:\:\:1\ -5\ \:\:\:0 \end\)a więc rozwiązaniem naszego równania jest:\(\left\{\begin x=\:\:\:1\ y=-5\ z=\:\:\:0 \end\right.\)W taki oto, moim zdaniem dość prosty sposób otrzymaliśmy rozwiązanie układu równań.